Waarschuwing!!

We hebben we gemerkt dat de bekende snelverdieners een slaatje uit de uitspraak proberen te slaan, door u te laten betalen voor het opstellen van een brief waarin u terugstorting van teveel betaalde hypotheekrente vordert. Het is nergens voor nodig dat u de zakken van die snelle jongens helpt vullen. Zodra het vonnis van de rechtbank onherroepelijk is geworden zal naar verwachting de Bank contact opnemen met Stopdebanken, danwel uit eigener beweging de restitutie in gang zetten. Als donateur/participant kunt u rekenen op onze volledige ondersteuning bij de afwikkeling!

Donateur/Participant worden

Wat is er aan de hand?

De banken (ABN AMRO en ING) komen geld tekort. De staatssteun was kennelijk niet genoeg en daarom hebben de banken eenzijdig besloten de opslag voor een deel van de hypotheken te verhogen. Niet alleen van nieuw af te sluiten hypotheken (voor mensen die nog een keus hebben) maar óók van reeds bestaande/lopende contracten. Tarieven die overigens al velen malen hoger zijn dan voor de crisis. Opmerkelijk is verder dat de inkoopprijs daarentegen van geld juist historisch laag is. De extreem hoge opslagen die banken in Nederland hanteren is dan ook niet redelijk verklaarbaar en fors afwijkend van de opslagen gebezigd door banken in de ons omringende landen waar de hypotheek markt nog wel concurrerend is. Als dit doorgaat is de positie van de consument geheel zoek.
Bron: Telegraafbericht van vrijdag 27.4.2012

Lees verder

Stop de Banken wint de rechtszaak tegen ABN glansrijk!

De rechter oordeelt volgens onze advocaat Hans Hoeksma van het advocatenkantoor Dijks-Leijssen uit Enschede als volgt:
1. Het opslagwijzigingsbeding is onredelijk bezwarend en wordt daarom vernietigd; dus alleen dit beding, de rest van de hypotheek blijft ongewijzigd.
2. De vernietiging heeft terugwerkende kracht: dus de teveel betaalde rente is onverschuldigd betaald en moet worden terugbetaald door de bank.
3. Over deze terugbetalingsverplichting wordt geen wettelijke rente verschuldigd; dat zou in strijd zijn met de aard van deze class action (geen schadevergoeding mogelijk bij deze 3:305a BW).
4. De vernietiging en de terugbetalingsverplichting (onverschuldigde betaling) zijn niet uitvoerbaar bij voorraad

Lees verder

Laatste Nieuws

Schrijf u in als Participant – Donateur!

Zoals gemeld op de oprichtingsbijeenkomst in Hilversum van maandag 14 mei jongstleden, is de Stichting Stopdebanken.nl inmiddels een feit. U kunt zich aanmelden als participant / donateur van deze stichting. Het is daarbij belangrijk het onderstaande aandachtig door te lezen:
De stichting is opgericht en heeft zich als doel gesteld de belangen te behartigen van consumenten die gedupeerd dreigen te worden door de voorgenomen verhoging van opslag tarieven voor variabele hypotheken. Dit betreft naast ongeveer 25.000 ABN AMRO en ING Klanten, ook consumenten die in het verleden een dergelijke hypotheek hebben afgesloten bij een andere bank.

Lees verder

Stopdebanken.nl op Youtube

Wat kunt u nog meer doen?

H heeft u wel interesse in Stopdebanken.nl, maar gaat een inschrijving als Participant-Donateur u in dit stadium nog wat te ver? Registreer u dan in ieder geval bij Stop de Banken.nl voor onze gratis nieuwsbrief. Dat doet u hier. Wij zullen u op de hoogte houden van de juridische stappen die een steeds groter groeiende groep mensen aan het overwegen is.

Lees wat u nog meer kunt doen

Like ons Op Facebook / Raad ons aan bij Google+