Wat is er aan de hand?

De banken (ABN AMRO en ING) komen geld tekort. De staatssteun was kennelijk niet genoeg en daarom hebben de banken eenzijdig besloten de opslag voor een deel van de hypotheken te verhogen. Niet alleen van nieuw af te sluiten hypotheken (voor mensen die nog een keus hebben) maar óók van reeds bestaande/lopende contracten. Tarieven die overigens al velen malen hoger zijn dan voor de crisis. Opmerkelijk is verder dat de inkoopprijs daarentegen van geld juist historisch laag is. De extreem hoge opslagen die banken in Nederland hanteren is dan ook niet redelijk verklaarbaar en fors afwijkend van de opslagen gebezigd door banken in de ons omringende landen waar de hypotheek markt nog wel concurrerend is. Als dit doorgaat is de positie van de consument geheel zoek.
Bron: Telegraafbericht van vrijdag 27.4.2012

Lees verder

Belangrijk nieuws:

Stopdebanken geeft hoop op succesvolle arbitrage met ABN-AMRO op. Collectief van gedupeerden start groepsproces.

Stopdebanken heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met ABN-AMRO. Verontwaardigde klanten hebben hun krachten gebundeld in de stichting SDB nadat ABN-AMRO had aangekondigd eenzijdig de vaste opslag op variabele hypotheken met 100% te verhogen. Stopdebanken heeft drie gesprekken met de bank gevoerd en had mondeling ver gevorderde afspraken gemaakt hoe het geschil middels arbitrage op een simpele wijze beslecht zou kunnen worden. Tot grote teleurstelling en verbazing van Coen Aarts, voorzitter van Stopdebanken is formalisering van de gemaakte afspraken middels een vaststellingsovereenkomst echter niet gelukt. De bank anno nu was telkens vergeten wat daags ervoor met hen besproken en overeengekomen was. De bank reageerde meermaals op gespreksverslagen of concept overeenkomst dat 'men het op enkele punten niet eens was met de inhoud' maar specificeerde dat dan vervolgens niet. Wel was men steeds bereid in een volgend gesprek e.e.a. toe te lichten. Stopdebanken moet nu helaas concluderen dat met ABN-AMRO geen afspraken te maken valt en dat de bank slechts tijd heeft willen rekken. Stopdebanken bereid zich nu dan ook voor op een collectieve rechtsgang waarvoor gedupeerde klanten van AAB/Fortis zich nog steeds kunnen aanmelden op de website www.stopdebanken.nl.

Lees verder

ING schort hogere hypotheekopslag op

Uit de Telegraaf van 27 juni 2012: De protestclub stopdebanken.nl heeft een eerste succes geboekt in de strijd met de grootbanken ING en ABN Amro over de plotselinge verhoging van de opslag op zogenoemde euriborhypotheken. ING schort de aangekondigde verhoging voorlopig op.

Lees verder

Schrijf u in als Participant – Donateur!

Zoals gemeld op de oprichtingsbijeenkomst in Hilversum van maandag 14 mei jongstleden, is de Stichting Stopdebanken.nl inmiddels een feit. U kunt zich aanmelden als participant / donateur van deze stichting. Het is daarbij belangrijk het onderstaande aandachtig door te lezen:
De stichting is opgericht en heeft zich als doel gesteld de belangen te behartigen van consumenten die gedupeerd dreigen te worden door de voorgenomen verhoging van opslag tarieven voor variabele hypotheken. Dit betreft naast ongeveer 25.000 ABN AMRO en ING Klanten, ook consumenten die in het verleden een dergelijke hypotheek hebben afgesloten bij een andere bank.

Lees verder

Laatste Nieuws

Stopdebanken.nl op Youtube

ING spreekt zichzelf tegen

ING zegt zelf niet meer tegen Euribor te kunnen lenen en daarom genoodzaakt te zijn de opslag op variabele hypotheken te moeten verhogen. Deze week werd echter bekend dat ING afgelopen kwartaal 19 miljard extra bij de ECB heeft geparkeerd tegen 0,5%. Totaal heeft ING nu 45 miljard aan overtollige liquiditeiten tegen 0,5% geparkeerd bij de ECB. Het totaalbedrag van de 19.000 variabele hypotheken, waarvan ING de opslag wil verhogen naar een recordopslag van 2,75%, bedraagt 'slechts' naar schatting 5,7 miljard. Gezien de overtollige liquiditeiten welke ING nu parkeerd bij de ECB is er dus geheel geen noodzaak de opslag te verhogen. Het laat duidelijk zien dat bedrijfseconische beslissingen en niet de kosten ten grondslag liggen aan de besluitvorming van ING. Voorts laat het zien dat ING zelf bijdraagt aan het minder functioneren van de Euribor (voor minder solvabele banken).

Lees verder

Wat kunt u nog meer doen?

H heeft u wel interesse in Stopdebanken.nl, maar gaat een inschrijving als Participant-Donateur u in dit stadium nog wat te ver? Registreer u dan in ieder geval bij Stop de Banken.nl voor onze gratis nieuwsbrief. Dat doet u hier. Wij zullen u op de hoogte houden van de juridische stappen die een steeds groter groeiende groep mensen aan het overwegen is.

Lees wat u nog meer kunt doen

Like ons Op Facebook / Raad ons aan bij Google+