Wat is er aan de hand?

De banken (ABN AMRO en ING) komen geld tekort. De staatssteun was kennelijk niet genoeg en daarom hebben de banken eenzijdig besloten de opslag voor een deel van de hypotheken te verhogen. Niet alleen van nieuw af te sluiten hypotheken (voor mensen die nog een keus hebben) maar óók van reeds bestaande/lopende contracten. Tarieven die overigens al velen malen hoger zijn dan voor de crisis. Opmerkelijk is verder dat de inkoopprijs daarentegen van geld juist historisch laag is. De extreem hoge opslagen die banken in Nederland hanteren is dan ook niet redelijk verklaarbaar en fors afwijkend van de opslagen gebezigd door banken in de ons omringende landen waar de hypotheek markt nog wel concurrerend is. Als dit doorgaat is de positie van de consument geheel zoek.
Bron: Telegraafbericht van vrijdag 27.4.2012

Lees verder

Laatste Nieuws

Belangrijk nieuws:

Beste participanten,

Voor wie onze Facebook pagina volgt is het al wel duidelijk dat de zaak vertraagt, voor andere participanten alsnog dit nieuws via de nieuwsbrief:
De datum van het pleidooi is eindelijk bekend gemaakt.
De rechtbank Amsterdam heeft besloten dat zij pas eind juni 2015 in staat is om onze uitgebreide zaak, mondeling, te behandelen. Het wordt 23 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Wij gaan die middag een vurig pleidooi houden bij de rechtbank en uw zeer terechte zaak bepleiten. Zet de datum in uw agenda, als u een gaatje heeft en kom onze zaak versterken met uw aanwezigheid.
Deze verschuiving in tijd is een enorme tegenvaller omdat wij vinden dat onze zaak helder is. Aan de andere kant blijkt het een probleem te zijn om 3 rechters te vinden (en bij elkaar te brengen) die een gedegen financiële kennis hebben om onze zaak te behandelen. Onze advocaat heeft er op ons verzoek constant achteraan gebeld en gemaild.
Natuurlijk vinden wij dat het van belang is een uitspraak te krijgen, maar een goed onderbouwde uitspraak na bestudering van alle stukken en na ons pleidooi is nog meer van belang.
De uitspraak zal enige maanden later volgen, na het pleidooi, zo verwachten wij, al is dat nog steeds niet zeker. Tenslotte zijn er 2 partijen aan zet in een dergelijk gecompliceerde zaak. En de bank heeft er tot nog toe alles aan gedaan om de zaak te traineren. Prima, dan loopt ‘ons tegoed’ alleen maar op, zo redeneren wij. Ook al zouden we onverhoopt de 1e aanleg verliezen, dan nog gaan wij met uw hulp in beroep. De woekerpolisaffaire loopt tenslotte ook al jaren en uiteindelijk is daar nu het moment van afrekenen langzamerhand aangebroken. Dit zijn nu éénmaal zaken van de lange adem.
Inmiddels zijn we als stichting ruim 2,5 jaar bezig, zijn we financieel nog erg gezond en hoeven we voordat er een uitspraak volgt, niet meer bij u te komen voor een donatie. Dat komt omdat we zoveel mogelijk geld besteden aan ons uiteindelijke product bij de rechtbank en niet aan andere zaken. We werken met sobere vergoedingen en de penningmeester doet, samen met de rest van ons bestuur en de Raad van Toezicht, goed werk om de zaak te blijven beheersen.
Tot slot verwijzen wij u naar de ingediende stukken via de volgende links:
Repliek StopdeBanken! 30-07-2014
Dupliek ABN AMRO 22-10-2014
Akte n.a.v. Dupliek StopdeBanken! 05-11-2014

Prettige feestdagen gewenst . Wij hopen dat 2015 u niet alleen gezondheid en geluk brengt, maar ook een voor ons allemaal goed gezinde uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
Namens het voltallige bestuur en R.v.T:
Lex Makkinje
Voorzitter St. SDB

Stopdebanken geeft hoop op succesvolle arbitrage met ABN-AMRO op. Collectief van gedupeerden start groepsproces.

Stopdebanken heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met ABN-AMRO. Verontwaardigde klanten hebben hun krachten gebundeld in de stichting SDB nadat ABN-AMRO had aangekondigd eenzijdig de vaste opslag op variabele hypotheken met 100% te verhogen. Stopdebanken heeft drie gesprekken met de bank gevoerd en had mondeling ver gevorderde afspraken gemaakt hoe het geschil middels arbitrage op een simpele wijze beslecht zou kunnen worden. Tot grote teleurstelling en verbazing van Coen Aarts, voorzitter van Stopdebanken is formalisering van de gemaakte afspraken middels een vaststellingsovereenkomst echter niet gelukt. De bank anno nu was telkens vergeten wat daags ervoor met hen besproken en overeengekomen was. De bank reageerde meermaals op gespreksverslagen of concept overeenkomst dat 'men het op enkele punten niet eens was met de inhoud' maar specificeerde dat dan vervolgens niet. Wel was men steeds bereid in een volgend gesprek e.e.a. toe te lichten. Stopdebanken moet nu helaas concluderen dat met ABN-AMRO geen afspraken te maken valt en dat de bank slechts tijd heeft willen rekken. Stopdebanken bereid zich nu dan ook voor op een collectieve rechtsgang waarvoor gedupeerde klanten van AAB/Fortis zich nog steeds kunnen aanmelden op de website www.stopdebanken.nl.
Lees verder

ING schort hogere hypotheekopslag op

Uit de Telegraaf van 27 juni 2012: De protestclub stopdebanken.nl heeft een eerste succes geboekt in de strijd met de grootbanken ING en ABN Amro over de plotselinge verhoging van de opslag op zogenoemde euriborhypotheken. ING schort de aangekondigde verhoging voorlopig op.
Lees verder

Schrijf u in als Participant – Donateur!

Zoals gemeld op de oprichtingsbijeenkomst in Hilversum van maandag 14 mei jongstleden, is de Stichting Stopdebanken.nl inmiddels een feit. U kunt zich aanmelden als participant / donateur van deze stichting. Het is daarbij belangrijk het onderstaande aandachtig door te lezen:
De stichting is opgericht en heeft zich als doel gesteld de belangen te behartigen van consumenten die gedupeerd dreigen te worden door de voorgenomen verhoging van opslag tarieven voor variabele hypotheken. Dit betreft naast ongeveer 25.000 ABN AMRO en ING Klanten, ook consumenten die in het verleden een dergelijke hypotheek hebben afgesloten bij een andere bank.

Lees verder

Stopdebanken.nl op Youtube

ING spreekt zichzelf tegen

ING zegt zelf niet meer tegen Euribor te kunnen lenen en daarom genoodzaakt te zijn de opslag op variabele hypotheken te moeten verhogen. Deze week werd echter bekend dat ING afgelopen kwartaal 19 miljard extra bij de ECB heeft geparkeerd tegen 0,5%. Totaal heeft ING nu 45 miljard aan overtollige liquiditeiten tegen 0,5% geparkeerd bij de ECB. Het totaalbedrag van de 19.000 variabele hypotheken, waarvan ING de opslag wil verhogen naar een recordopslag van 2,75%, bedraagt 'slechts' naar schatting 5,7 miljard. Gezien de overtollige liquiditeiten welke ING nu parkeerd bij de ECB is er dus geheel geen noodzaak de opslag te verhogen. Het laat duidelijk zien dat bedrijfseconische beslissingen en niet de kosten ten grondslag liggen aan de besluitvorming van ING. Voorts laat het zien dat ING zelf bijdraagt aan het minder functioneren van de Euribor (voor minder solvabele banken).

Lees verder

Wat kunt u nog meer doen?

H heeft u wel interesse in Stopdebanken.nl, maar gaat een inschrijving als Participant-Donateur u in dit stadium nog wat te ver? Registreer u dan in ieder geval bij Stop de Banken.nl voor onze gratis nieuwsbrief. Dat doet u hier. Wij zullen u op de hoogte houden van de juridische stappen die een steeds groter groeiende groep mensen aan het overwegen is.

Lees wat u nog meer kunt doen

Like ons Op Facebook / Raad ons aan bij Google+