ABN en ex-FORTIS

Na succesvolle interventies bij ING en verschillende andere banken richt de stichting zich op dit moment uitsluitend nog op de door ABN AMRO (en voorganger Fortis) doorgevoerde opslagverhoging in 2009 en 2012. Eenieder die dat betreft heeft dit door de bank aangezegd gekregen middels een brief dd 24-april-2012 (zie onderaan deze informatie). Stopdebanken! heeft eerst een poging gedaan in besprekingen met de ABN AMRO bank de zaak op te lossen. Dit is echter dermate stroef verlopen dat wij het vertrouwen hebben opgeven via een gezamenlijk gedragen weg tot een oplossing te komen. Wij hebben de besprekingen daarom gestaakt. StopdeBanken! heeft de bank in december 2012 gedagvaard. Op 23 juni 2015 is de zaak voor pleidooi gehouden bij de Rechtbank te Amsterdam. Daarna heeft de Rechtbank op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Daarbij werd de stichting volledig in het gelijk gesteld. Pas op de allerlaatste dag van de beroepstermijn heeft de bank beroep aangetekend. De eerste rolzitting voor behandeling van het beroep bij het Gerechtshof Amsterdam staat gepland op 8 maart 2016. Gebruikelijk is dat daar de zaak niet inhoudelijk aan de orde
Lees verder Donateur/Participant worden

Wat was in 2012 de aanleiding voor de verhoging van de opslag?

De banken (ABN AMRO en ING) komen geld tekort. De staatssteun was kennelijk niet genoeg en daarom hebben de banken eenzijdig besloten de opslag voor een deel van de hypotheken te verhogen. Niet alleen van nieuw af te sluiten hypotheken (voor mensen die nog een keus hebben) maar óók van reeds bestaande/lopende contracten. Tarieven die overigens al velen malen hoger zijn dan voor de crisis. Opmerkelijk is verder dat de inkoopprijs daarentegen van geld juist historisch laag is. De extreem hoge opslagen die banken in Nederland hanteren is dan ook niet redelijk verklaarbaar en fors afwijkend van de opslagen gebezigd door banken in de ons omringende landen waar de hypotheek markt nog wel concurrerend is. Als dit doorgaat is de positie van de consument geheel zoek.
Bron: Telegraafbericht van vrijdag 27.4.2012

Lees verder

Stop de Banken wint de rechtszaak tegen ABN glansrijk!

De rechter oordeelt volgens onze advocaat Hans Hoeksma van het advocatenkantoor Dijks-Leijssen uit Enschede als volgt:
1. Het opslagwijzigingsbeding is onredelijk bezwarend en wordt daarom vernietigd; dus alleen dit beding, de rest van de hypotheek blijft ongewijzigd.
2. De vernietiging heeft terugwerkende kracht: dus de teveel betaalde rente is onverschuldigd betaald en moet worden terugbetaald door de bank.
3. Over deze terugbetalingsverplichting wordt geen wettelijke rente verschuldigd; dat zou in strijd zijn met de aard van deze class action (geen schadevergoeding mogelijk bij deze 3:305a BW).
4. De vernietiging en de terugbetalingsverplichting (onverschuldigde betaling) zijn niet uitvoerbaar bij voorraad

Lees verder

Laatste Nieuws

Schrijf u in als Participant – Donateur!

Zoals gemeld op de oprichtingsbijeenkomst in Hilversum van maandag 14 mei 2012. is de Stichting Stopdebanken.nl inmiddels een feit. U kunt zich aanmelden als participant / donateur van deze stichting. Het is daarbij belangrijk het onderstaande aandachtig door te lezen:
De stichting is opgericht en heeft zich als doel gesteld de belangen te behartigen van consumenten die gedupeerd dreigen te worden door de voorgenomen verhoging van opslag tarieven voor variabele hypotheken. Dit betreft naast ongeveer 25.000 ABN AMRO en ING Klanten, ook consumenten die in het verleden een dergelijke hypotheek hebben afgesloten bij een andere bank.

Lees verder

Stopdebanken.nl op Youtube

Wat kunt u nog meer doen

H heeft u wel interesse in Stopdebanken.nl, maar gaat een inschrijving als Participant-Donateur u in dit stadium nog wat te ver? Registreer u dan in ieder geval bij Stop de Banken.nl voor onze gratis nieuwsbrief. Dat doet u hier. Wij zullen u op de hoogte houden van het verloop van het proces dat StopdeBanken! heeft aangespannen tegen ABN AMRO.

Lees wat u nog meer kunt doen

Like ons Op Facebook / Raad ons aan bij Google+